Zoek de fout

Doel: toepassing van kennis, overleggen over de lesinhoud
Groepssamenstelling: tweetallen
Voorbereiding: lesstof aanpassen, fouten toevoegen

Werkwijze 
De leerlingen onderzoeken lesstof op bepaalde fouten. Hierbij valt te denken aan het foutief toepassen van begrippen, verkeerde conclusies, verkeerde formuleringen  of tekstuele fouten. In tweetallen halen de leerlingen de fouten uit de lesstof en verbeteren dit in onderling overleg.