Zoek de bedrieger

Doel: begrippen classificeren 
Groepssamenstelling: twee- of drietallen
Voorbereiding: ongeveer twintig begrippen over een bepaald onderwerp verzamelen. Rijtjes maken van drie of vier begrippen waarbij er steeds één niet bijhoort. 

Werkwijze
Maak rijtjes met drie of vier woorden die schijnbaar bij elkaar horen. Dit kan op kaartjes op op het bord. Zorg ervoor dat er in een reeks van vier steeds één woord niet bijhoort. 
De leerlingen moeten uitzoeken welk begrip, woord, persoon etc. niet in het rijtje thuishoort. Hierbij moeten de leerlingen kunnen verwoorden waarom er voor een bepaald antwoord wordt gekozen. De invalshoek waarmee de woorden worden bekeken, moet boven tafel komen.