Zinnen afmaken

Doel: luisterend begrippen oefenen, actief luisteren bevorderen, kennisbegrippen bevorderen.
Groepssamenstelling: individueel, in tweetallen, in groepjes, klassikaal

Voorbereiding: een (voorlees)tekst zoeken of ontwerpen waarin een aantal (sleutel)begrippen ontbreken of in eigen uitleg of bestaande tekst een aantal begrippen bewust weglaten. 

Werkwijze
Tijdens een uitleg laat de docent steeds 'gaten' vallen. De leerlingen moeten deze gaten proberen aan te vullen met begrippen uit de lesstof. Er kunnen verschillende zaken worden weggelaten, hierbij valt te denken aan: formules, (sleutel)begrippen, vaktaalwoorden, voorbeelden, oorzaken, korte uitleg of een bepaalde conclusie. 
De leerlingen kunnen deze 'gaten' eerst individueel vullen en daarna in een groepje vergelijken. Tenslotte worden de            bevindingen van de leerlingen klassikaal besproken om het beste 'antwoord' te vinden. 

Variatiemogelijkheden
- Deze werkvorm kan ook ingezet worden om lesstof te overhoren. 
- Leerlingen kunnen als huiswerk of opdracht ook zelf een 'gatentekst' voorbereiden. Hierbij moeten zij de lesstof goed bestuderen en tegelijkertijd afwegen welke zaken er belangrijk zijn en welke zaken er minder belangrijk zijn.