Woordtennis

Doel: feitenkennis herhalen
Groepssamenstelling: tweetallen, eventueel groepjes van drie of vier
Voorbereiding: werkblad ontwerpen met begrippen zoals: woordjes, begrippen, termen, jaartallen, plaatsnamen, bekende namen etc. 

Werkwijze 
Leerling 1 noemt een begrip van het werkblad. Leerling 2 licht het genoemde begrip toe (geeft de vertaling, gebeurtenis uit dat jaar, juiste definitie, plaatsnaam etc.). Leerling 2 noemt een volgend begrip. Op zijn beurt licht leerling 1 dit begrip toe. Enzovoort. 
Op deze manier worden beide leerlingen overhoord en leren zij van elkaar.