Rug aan rug

Doel: begrippen begrijpen, begrippen omschrijven en hierdoor beter begrijpen en beter laten beklijven
Groepssamenstelling: tweetallen
Voorbereiding: begrippenkaartjes en bijpassende omschrijvingen of bijpassende tekeningen of schema's maken

Werkwijze
Twee leerlingen gaan met hun ruggen naar elkaar toe zitten. Leerling 1 heeft een lijst met begrippen en leerling 2 heeft een lijst met omschrijvingen, schema's of tekeningen. 
Leerling 2 beschrijft aan leerling 1 wat hij of zij ziet of leest. Leerling 1 probeert zo snel mogelijk te raden welk begrip bij het verhaal van leerling 2 pas. Het is de bedoeling om zoveel mogelijke juiste combinaties te vinden. 

Variatiemogelijkheden
- Om de werkvorm moeilijker te maken kunnen begrippen en schema's door elkaar worden aangeboden. 
- Tevens kan er een bepaalde tijd om het juiste begrip te raden worden opgelegd.