Pictionary

Doel: begrippen oefenen en herhalen
Groepssamenstelling: klassikaal, teams van vier 
Voorbereiding: begrippenkaartjes maken 

Werkwijze 
De leerlingen worden verdeeld in teams van vier. Ieder team krijgt een set kaartjes (goed geschud, anders horen de team elkaars antwoorden). Op iedere kaart staat een begrip. De eerste leerling pakt een kaartje en tekent het daarop genoemde begrip. De andere teamleden proberen te raden wat er getekend wordt. Wanneer het begrip geraden is, dan mag de tweede leerling beginnen met tekenen. De groep die de meeste kaarten goed heeft geraden binnen een bepaalde tijd is de winnaar.

Variatiemogelijkheden
- Geef de tekenaar een tijdslimiet. Is het woord niet binnen de tijd geraden, dan is de volgende leerling aan de beurt. 
- Laat de leerlingen zelf begrippenkaartjes maken.
- De leerling die tekent mag het kaartje houden als het antwoord wordt geraden, zo ontstaat er binnen het groepje een winnaar.