Groepsreis

Doel: uitwisselen van informatie/ een opdracht nabespreken 
Groepssamenstelling: groepen van drie of meer 
Voorbereiding: -


Werkwijze
- Elke groep heeft een opdracht uitgevoerd. Iedere leerling is van alle informatie op de hoogte binnen de groep. 
- De groepsleden worden genummerd van 1 t/m 4. Van iedere groep schuiven de nummers 1 één tafel op, de nummers 2 schuiven twee tafels op, de nummers 3 schuiven drie tafels. Binnen de nieuw gevormde groepen vertellen alle groepsleden wat zij hebben gedaan of geleerd. Zij worden zo verplicht die kennis                                                                                                                                                  kort samen te vatten. 
                                                                                                                                               - De leerlingen gaan weer terug naar hun basisgroep en wisselen hier de nieuwe                                                                                                                                                    informatie nogmaals kort uit. Iedereen schrijft voor zichzelf op wat het resultaat is.                                                                                                                                                   Eventueel kunnen de resultaten nog klassikaal worden besproken.