Genummerde hoofden tezamen

Doel: samen een opdracht maken
Groepssamenstelling: groepjes (drietallen of meer) 
Voorbereiding: -


Werkwijze 
- Bij deze werkvorm krijgen alle groepsleden een nummer of geven zij zichzelf een nummer. 
- Van tevoren wordt er één groepslid aangewezen die de uiteindelijke groepsopdracht zal presenteren. 
- De genummerde hoofden moeten nu eerst individueel aan de slag met de opdracht. Daarna vergelijken ze de antwoorden met elkaar en geven ze argumenten om tot een gezamenlijk antwoord te komen. 
- De docent noemt tenslotte de nummers op die worden betrokken bij de nabespreking. Elke leerling met het genoemde nummer geeft uitleg. De andere genoemde leerlingen mogen deze                                                                                                                              leerling aanvullen.