Duo's checken

Doel: leerlingen controleren antwoorden op vragen en leerlingen zijn eindverantwoordelijk 
Groepssamenstelling: individueel - tweetallen - klassikaal 
Voorbereiding: -

Deze werkvorm is zeer geschikt als je als docent snel de antwoorden wil controleren waarbij maar één antwoord goed is. Bijvoorbeeld meerkeuzevragen of uitwerkingen van eenduidige begrippen of oefensommen.

Werkwijze:
1. De eerste stap is individueel. Elke leerling voert de opdracht of opdrachten individueel uit. 
2. De tweede stap wordt uitgevoerd in duo's. Elke leerling vergelijkt zijn/haar antwoord(en) met die van een andere leerling. Mochten er verschillen zijn in hun antwoorden dan wordt er gezamenlijk gezocht naar het juiste antwoord. 
                                                               3. Eventueel vindt deze stap nog eens plaats met een ander duo. 
                                                               4. De laatste stap, de check-in-de-klas. Hierbij worden worden klassikaal de vragen beantwoord waarover de duo's geen                                                                                       overeenstemming hebben gevonden.