Voorbereidingstijd

In het onderwijs is de voorbereidingstijd van lessen kostbaar. Moonen (2017) stelt in haar onderzoek dat docenten aangeven minder gebruik te maken van activerende werkvormen dan gewenst door een schaarste aan voorbereidingstijd. Binnen dit hoofdstuk zijn de activerende werkvormen verdeeld in twee onderdelen: werkvormen waar weinig tot geen voorbereidingstijd aan is verbonden en werkvormen met meer voorbereidingstijd.