Samenwerkingsopdrachten
Ebbens en Ettekhoven (2014) stellen dat leerlingen een actievere bijdrage kunnen leveren wanneer zij samenwerkend leren. Het is van belang dat leerlingen niet alleen bij elkaar zitten tijdens een samenwerking, maar dat zij afhankelijk zijn van elkaar. Er moet ruimte zijn voor voldoende interactie en er moet sprake zijn van een individuele verantwoordelijkheid voor ieder groepslid. Deze verantwoordelijkheid kan worden vergroot door gebruik te maken van verschillende groepsrollen. 

Groepsrollen
Leerlingen kunnen tijdens groepswerk bepaalde taken toebedeeld krijgen. Op deze manier worden alle groepsleden verantwoordelijk gemaakt voor een bepaalde taak/taken of een bepaalde bijdrage(n). De individuele aanspreekbaarheid zal hierdoor toenemen. De bijdrage van de groepsleden kan hierdoor worden gestimuleerd en de kans dat leerlingen 'meeliften' op de inspanningen van andere groepsleden wordt hierdoor aanzienlijk kleiner (Hattie, 2017). 

 

Voorbeeldrollen Voorbeeldtaken
schrijver schrijft en noteert
organisator verdeelt de werkzaamheden over de groepsleden
vrager mag als enige de docent om hulp vragen
materiaalchef brengt en haalt de benodigde materialen
tijdbewaker houdt een logboek bij, houdt bij hoe lang men over onderdelen mag doen
controleur gaat na of iedereen zijn taken begrijpt en uitvoert
scheidsrechter beslist bij meningsverschillen
opzoeker mag als enige naslagwerken raadplegen
criticus mag als enige lastige vragen stellen
rekenaar beheert en hanteert de rekenmachine, controleert antwoorden
uitvoerder mag als enige praktische handelingen uitvoeren
informant mag als enige naar andere groepen lopen om antwoorden uit te wisselen