Evalueren: the voice of....

Doel: een les, opdracht of onderwerp kort evalueren
Groepssamenstelling: groepen, klassikaal 

Werkwijze
Per groepje bereidt de helft van de leerling een korte presentatie over de les of opdracht voor. De overige leerlingen vormen de jury. Deze leerlingen gaan met hun rug naar de leerling toe zitten die presenteert. Zij draaien hun stoel pas om als zij zeker zijn van het verhaal van de presentator.
Aan het eind van het presentatie draait iedereen uit de jury zijn stoel om en is er gelegenheid tot vragen stellen, een korte discussie of bijvoorbeeld het gezamenlijk besluit te maken of dit onderdeel van het project voldoende is om door te gaan.