Evalueren: evaluatiebal

Doel: een les, lesstof, opdracht of onderwerp kort evalueren
Groepssamenstelling: klassikaal/ in groepen 
Voorbereiding: een opblaasbare bal meenemen, vragen op de bal noteren

Werkwijze
Aan het einde van de les kunnen er een aantal evaluatievragen gesteld worden aan de hand van de evaluatiebal. Een strandbal bestaat meestal uit verschillende vakken. Noteer in de vlakken een aantal evaluatievragen. Gooi de bal door de klas of laat dit in groepen gebeuren. De leerling die de bal vangt beantwoordt de vraag die bovenaan staat.