Evalueren: dobbelen

Doel: een les, lesstof, opdracht of onderwerp kort evalueren
Groepssamenstelling: klassikaal/ in groepjes
Voorbereiding: (voldoende) dobbelstenen meenemen

Werkwijze
De leerlingen gaan in kleinere groepen aan de slag. Om en om gooien de leerlingen met een dobbelsteen. Ieder getal staat hierbij voor een vraag ter evaluatie op een les, opdracht of project etc. 
1 gooien: wat vond je van de samenwerking tijdens het project?
2 gooien: geef de les één tip en één top. 
3 gooien: wat vond of vind je lastig uit hoofdstuk 2?
4 gooien: wat vond je van de uitleg die werd gegeven over het onderwerp?
5 gooien: wat zou je anders doen tijdens een volgende groepsopdracht en waarom?
6 gooien: wat zou je graag anders zien in de volgende les en waarom?

De groepsleden noteren de uitkomsten van de evaluatievragen kort op papier. Deze uitkomsten kunnen nog klassikaal worden uitgewisseld.