Werkvormen: stimuleren activerende zelfstandige verwerking, verbeelding en verdiepen van de lesstof

Volgens Berben (2016) is het belangrijk om binnen de lessen en opdrachten het niveau van de leerlingen nét te overstijgen. De motivering kan hierdoor stijgen en de leerlingen kunnen dit als een uitdaging zien. Echter zorgt een te hoog niveau voor motivering. Een onderdeel binnen het activerend leren is dat leerlingen zelf op zoek gaan naar bepaalde verbanden binnen de lesstof. Hierbij wordt er een beroep gedaan op hun zelfstandige manier van verwerken, verbeelden en verdiepen van de leesstof. De werkvormen in de rechterkolom kunnen hieraan bijdragen.