Werkvormen: herhalen, verwerken, toepassen, inoefenen en het inslijpen van lesstof, kennis en begrippen

Om kennis zo goed mogelijk te laten beklijven is herhaling van groot belang. Door deze herhaling op een varieerde manier aan te reiken, zullen er meer leerlingen aangesproken worden (Ebbens en Ettekhoven, 2014). 

Moonen (2017) stelt dat activerend leren kan worden ingezet tijdens herhalingsopdrachten door: 
- Veel verschillende opdrachten aan te bieden. 
- Opdrachten in spelvorm of wedstrijd vorm aan te bieden. 
- Leerlingen over de lesstof te laten praten aan de hand van oefeningen en samenwerkingsopdrachten. 
- Binnen de opdrachten gebruik te maken van realistische en herkenbare situaties.