Lesdoelen

Van der Burg, Berben en Moonen (2017) stellen dat het verstandig is om activerende werkvormen te kiezen vanuit doelstellingen en lesvoorbereiding. Hierbij wordt benoemd dat lessen worden voorbereid met het oog op te realiseren doelstellingen. Door middel van werkvormen kan in principe alle lesstof, binnen alle lagen van het onderwijs en tijdens alle lesfasen worden ingezet. De werkvormen kunnen een eigen unieke invulling krijgen.