Groepen verdelen: puzzelen

Doel: op een willekeurige manier groepen samenstellen en voorkennis activeren
Groepssamenstelling: wisselend

Voorbereiding: teksten, illustraties en dergelijke verknippen tot een puzzel. Er moeten zoveel puzzels zijn als er groepjes moeten ontstaan. 

Werkwijze 
Soms is het goed om binnen een klas gebruik te maken van verschillende en gevarieerde groepssamenstellingen.Het is soms goed om bewust bepaalde groepen samen te stellen, maar in andere gevallen kunnen groepen ook willekeurig worden samengesteld. Hiervoor kun je een puzzel gebruiken. Aan het begin van een les of opdracht kiezen leerlingen een puzzelstuk uit een doos. Zij gaan op zoek naar de leerlingen met de bijbehorende puzzelstukken. De groep bestudeert wat er op hun puzzel staat en presenteren dit kort. 

Variatiemogelijkheid
De leerlingen zelf puzzelstukken van een opdracht, tekst of taak laten                                                                                                                                                                     maken.