Groepen verdelen: onderwerpen bepalen

Doel: op een willekeurige manier groepen samenstellen en voorkennis activeren
Groepssamenstelling:wisselend

Voorbereiding: set kaartjes maken om groepen in te delen

Werkwijze 
Soms is het goed om binnen een klas gebruik te maken van verschillende en gevarieerde groepssamenstellingen. In sommige gevallen is het wenselijk om als docent bewust bepaalde groepen samen te stellen, maar in andere gevallen kunnen groepen ook willekeurig worden samengesteld. Hiervoor kunnen onderwerpkaarten gebruikt worden. Maak sets van kaarten die duidelijk bij elkaar horen. Elke set bij elkaar horende kaarten heeft iets gemeenschappelijks. Aan het begin van een les of opdracht krijgt iedere leerling een kaart. Zij gaan op zoek naar medeleerlingen met bijbehorende kaarten.