Beurten verdelen: borg betalen

Doel: iedereen aan het woord laten over een onderwerp tijdens een bespreking of gesprek
Groepssamenstelling: klassikaal, groepjes
Voorbereiding: 'borgkaartjes' maken


Werkwijze 
Tijdens een (klassen)gesprek zal niet iedereen altijd een (evengrote) bijdrage leveren. Een manier om beurten gelijkwaardig te verdelen en de actieve bijdrage en de individuele aanspreekbaarheid te vergroten is de volgende: alle leerlingen krijgen aan het begin van de les één of meer zogenaamde 'borgkaartjes' of 'schuldkaartjes'. Per les, opdracht, bespreking of leergesprek moeten zij proberen van hun schuld af te komen. Dit kunnen zij doen door een antwoord te geven op een vraag, te reageren op een stelling of op een andere manier aan het woord te zijn. De leerling levert zijn of haar kaartje in bij de docent wanneer hij of zij een bijdrage heeft geleverd tijdens de les.