Beurten en groepen verdelen

Een actieve bijdrage tijdens de les kan bewerkstelligd worden door het willekeurig uitreiken van beurten. Wanneer leerlingen de kans maken om aan het woord te komen tijdens een bespreking of een opdracht, wordt de individuele aanspreekbaarheid vergroot en zal de betrokkenheid van deze leerlingen toenemen. Op deze manier worden zij eerder aangezet tot actief denken (Moonen, 2017). 

De actieve bijdrage van leerlingen kan ook worden vergroot door hen in variërende groepen samen te laten werken. In sommige gevallen is het wenselijk om als docent zelf de groepssamenstelling te bepalen, maar door het willekeurig bepalen van deze samenstellingen kan de actieve bijdrage tevens vergroot worden (Hattie, 2016).  

In de rechterkolom zijn een aantal voorbeelden van werkvormen te vinden om op een willekeurige manier beurten en groepen te verdelen.