Activerende werkvormen
Holkenbork e.a (2017) benoemen activerende werkvormen als volgt: werkvormen waarbij de docent(e) zijn of haar leerlingen in staat stelt, door toepassing van samenwerkend leren en het hanteren van de juiste vraagstelling, de leerlingen actief en gevarieerd met de stof aan de slag te laten gaan. Zij benoemen hierbij het belang van de effectiviteit wat betreft de opbrengst van het leren binnen de les. 
Dilaver, Torfs en Wismans (2014) vullen deze definitie als volgt aan: activerende werkvormen zetten leerlingen actief aan het werk met lesstof, waarbij zij academische vaardigheden ontwikkelen en waarbij gebruik wordt gemaakt van praktische situaties die aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen.