Welkom bij actief@hetPallas!

Dit schooljaar zijn wij gestart met een brainstormsessie over verschillende manieren van leren. 'Op welke manier kunnen wij leerlingen actief betrekken binnen onze lessen?´, was één van de vragen die tijdens deze sessie centraal stond. Aan de hand van deze vraag heb ik binnen de school onderzoek gedaan naar activerende didactiek en activerende werkvormen. Dit onderzoek is met name toegespitst op de leerlingen uit 3-mavo. Deze website is het eindresultaat van dit onderzoek. Op deze site is,naast achtergrondinformatie over activerende didactiek, een rijk aanbod aan voorbeelden van activerende werkvormen te vinden. De werkvormen zijn naar eigen wensen en ideeën in te vullen en zijn inzetbaar in verschillende leerjaren en niveaus.  
Veel succes! 

Activerende didactiek
Volgens Melisse (2014) is activerende didactiek een verzamelbegrip voor alles wat een leraar inzet binnen de les om de (denk)activiteit van de leerlingen te prikkelen. Deze vorm van didactiek is gericht op de ordening van het lesaanbod en de werkvormen die hierbij worden ingezet. De hersenen van de leerlingen worden hierbij gestimuleerd, zodat de leerlingen actief leren.

Activerende werkvormen
Holkenbork e.a (2010) benoemen activerende werkvormen als volgt: werkvormen waarbij de docent(e) zijn of haar leerlingen in staat stelt, door toepassing van samenwerkend leren en het hanteren van de juiste vraagstelling, de leerlingen actief en gevarieerd met de stof aan de slag te laten gaan. Zij benoemen hierbij het belang van de effectiviteit wat betreft de opbrengst van het leren binnen de les. 

 

Ontbreekt er nog een leuke activerende werkvorm of heb je nog een andere aanvulling? Laat het mij vooral weten via dit formulier! 

Rating: 4.4545454545455 sterren
11 stemmen